Skład Rady Rodziców Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ryczówku

w roku szkolnym 2017/2018

Paulina Karbownik- Przewodnicząca Rady Rodziców ZSP
Dominika Lisowska- Zastępca
Monika Porc- Skarbnik

Komisja Rewizyjna