„TRADYCJĄ W ŚWIAT WARTOŚCI”

To tytuł projektu, którego głównym celem była aktywizacja dzieci i ich rodziców oraz pozostałych mieszkańców Ryczówka do uczestnictwa w życiu społecznym, rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie, wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez zbieranie informacji o zwyczajach i tradycjach regionalnych związanych ze świętem Bożego Narodzenia.
Propagowanie znaczenia tradycji i konieczność ich podtrzymywania. Poszukiwanie najskuteczniejszego przedstawienia swojej kultury poprzez warsztaty artystyczne, umiejętność przygotowywania i redagowania kart z życzeniami świątecznymi, prezentację multimedialną, przedstawienie teatralne.
W ramach projektu były realizowane warsztaty artystyczne („Malowanie, ozdabianie bombek na choinkę”, „Wykonywania stroików”, „Wykonywania kart świątecznych”), Warsztaty „Gotowania potraw świątecznych”, Warsztaty - ozdabiania stołów świątecznych. Przygotowana została przez uczniów prezentacja multimedialna na temat zwyczajów bożonarodzeniowych, oraz przedstawienie Jasełka połączone z koncertem kolęd i pastorałek.
Wykonane w trakcie warsztatów ozdoby świąteczne zostały wystawione na kiermaszu świątecznym przed Świętami Bożego Narodzenia. Projekt był realizowany w terminie 1.X.2010r- 31.XII.2010r.
Nazwa grupy nieformalnej, która realizowała projekt: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Leona Kruczkowskiego.