Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Szkoła Podstawowa w Ryczówku1.


Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych


3 września 2018 r.


Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).


2.


Zimowa przerwa świąteczna


23 – 31 grudnia 2018 r.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

3.


Ferie zimowe14 – 27 stycznia 2019 r.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz.432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).


4.

Egzamin ósmoklasisty


15 kwietnia 2019r. – j. polski

16 kwietnia 2019r. –matematyka

17 kwietnia 2019r.- język obcy nowożytny


Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu

ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).
5.Wiosenna przerwa świąteczna


18 - 23 kwietnia 2019 r.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).6.


Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych21 czerwca 2019 r.


Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku

szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).7.


Ferie letnie22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18kwietnia 2002 r. w

sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).


8.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego)


2 listopada 2018 r.

15 kwietnia 2019 r.

16 kwietnia 2019 r.

17 kwietnia 2019 r.

2 maja 2019 r.

Dni przypadające na rekolekcjeKALENDARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RYCZÓWKU R0K SZKOLNY 2018 - 2019


WRZESIEŃ
12.09.2018r. - zebranie organizacyjno - informacyjne

PAŹDZIERNIK

24.10.2018r. - zebranie informacyjne „Dzień otwarty"

GRUDZIEŃ
5.12.2018r. - zebranie informacyjne z wychowawcami

STYCZEŃ
30.01.2019r. - zebranie śródroczne

MARZEC
27.03.2019r. - zebranie informacyjne "Dzień otwarty”


MAJ

15.05.2019r. -zebranie informacyjne z wychowawcami