Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Szkoła Podstawowa w Ryczówku1.


Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych


4 września 2023 r.


Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).


2.


Zimowa przerwa świąteczna


23 – 31 grudnia 2023 r.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

3.


Ferie zimowe12 – 25 lutego 2024 r.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz.432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).4.Wiosenna przerwa świąteczna


28 marca - 2 kwietnia 2024 r.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).5.

Egzaminy Ósmoklasisty


14 maja 2024r. – j. polski

15 maja 2024r. –matematyka

16 maja 2024r. - język obcy nowożytny


Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu

ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).6.


Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych21 czerwca 2024 r.


Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku

szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).7.


Ferie letnie22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18kwietnia 2002 r. w

sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).


8.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego)


13 października 2023 r.

2 maja 2024 r.

31 maja 2024 r.KALENDARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI
UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RYCZÓWKU
R0K SZKOLNY 2023 - 2024

WRZESIEŃ
12.09.2023r. - zebranie organizacyjno - informacyjne

LISTOPAD
15.11.2023r. - zebranie informacyjne

STYCZEŃ
24.01.2024r. - zebranie śródroczne

MARZEC
13.03.2024r. - zebranie informacyjne

MAJ
22.05.2024r. - zebranie roczne