L. p

Godziny zajęć

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

8.00 - 8.45

matematyka

matematyka

matematyka

j. angielski

przyroda

2.

8.50 - 9.35

muzyka

historia

przyroda

j.polski

matematyka

3.

9.45 - 10.30

w-f

w-f

j.angielski

j.polski

j.polski

4.

10.40 - 11.25

j.polski

plastyka

religia

historia

w-f

5.

11.35 - 12.20

godz.wychowawcza

przyroda

w-f

plastyka

j.angielski

6.

12.35 - 13.20

religia

Art.42 ust.2 KN

j.polski

matematyka

Art.42 ust.2 KN

7.

13.25 - 14.10

 

42 ust.2 pkt.2 KN

technika

Art.42 ust.2 KN

8.

14.20 - 15.05