"Dziecko chce być dobre. 
Jeżeli nie umie - naucz.
Jeżeli nie wie - wytłumacz.
Jeżeli nie może - pomóż."

Janusz Korczak
      

 

Dyrektor Szkoły

mgr Gabriela Ekiert

Rada Pedagogiczna


mgr Gabriela Ekiert— dyrektor szkoły, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedia, informatyka
mgr Katarzyna Seweryn - Haberka  edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie , doradztwo zawodowe
mgr Katarzyna Gnatowska - Gus — edukacja wczesnoszkolna, historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Bogusława Jakubek — przyroda, geografia, biblioteka
mgr Halina Krzywda — edukacja wczesnoszkolna
mgr Irena Lelakowska — religia
mgr Elżbieta Mucha — edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka
mgr Jolanta Nowosadzka — wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Teresa Pająk — język polski
mgr Anna Barczyk — język polski
mgr Jowita Pandel-Myrcik — język angielski
mgr Joanna Bakowska — matematyka, informatyka
mgr Monika Półkoszek — technika, język niemiecki
mgr Iwona Walnik — chemia, biologia
mgr Ewelina Stach— informatyka, matematyka, fizyka