Ogłoszenia na rok szkolny 2019/2020

Ogłoszenie

Trwają zapisy do I klasy Szkoły Podstawowej w Ryczówku
Kartę zgłoszenia należy pobrać
z sekretariatu ZSP w Ryczówku lub ze strony internetowej
www.sp-ryczowek.strefa.pl w zakładce ogłoszenia.

Karta zgłoszenia dziecka do klasy I

-----Kliknij by pobrać-----


Informacja

NZOZ „ZDROWIE” Sp. z o.o. informuje, że profilaktyczną opiekę medyczną w szkole pełni Pielęgniarka Szkolna Wanda Rusik. Działając zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami NZOZ „ZDROWIE” Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do wszystkich rodziców/opiekunów uczniów o informacje zwrotne:

· Jeśli nie zgadzacie się Państwo na objęcie swojego dziecka profilaktyczną opieką medyczną przez pielęgniarkę szkolną bardzo prosimy o pisemne oświadczenie o braku zgody i dostarczenie dokumentu w zaklejonej kopercie do sekretariatu szkoły z dopiskiem „dla pielęgniarki szkolnej” (Jeśli zgadzacie się Państwo na objęcie swojego dziecka opieką profilaktyczną przez pielęgniarkę szkolną to proszę tę wiadomość potraktować jako informację i nie odpowiadać na nią).

· Jeśli Państwa dziecko jest przewlekle chore lub posiada orzeczony stopnień niepełnosprawności i zgadzacie się Państwo na profilaktyczną opiekę medyczną pielęgniarki szkolnej to prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 698722771.

NZOZ „ZDROWIE” Sp. z o.o. informujemy, że wszystkie dane osobowe dzieci (uczniów) objęte są ochroną danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych oraz będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji celów i obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 12.04.2019 o opiece zdrowotnej nad uczniami oraz nie będą udostępniane osobom trzecim. W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.

Monika Sołtysik
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością i Akredytacji
NZOZ”ZDROWIE”Sp. z o.o.
32-310 Klucze
ul. Zawierciańska 14
tel.32 6428413 wew.32
tel. 608 062 589
m.soltysik@zdrowie-klucze.pl
www.zdrowie-klucze.plOgłoszenie

W niedzielę, tj. 15 grudnia 2019 r. w Świetlicy Gminnej w Ryczówku odbędzie się Koncert Kolęd w wykonaniu uczniów i dzieci połączony z kiermaszem bożonarodzeniowym.
Zapraszamy na godzinę 17.00.Ogłoszenie

W czwartek, tj. 5 grudnia 2019 r. odbędą się warsztaty dla dzieci i rodziców. Podczas warsztatów będziemy wykonywać ozdoby bożonarodzeniowe, które będą sprzedawane przez Radę Rodziców na kiermaszu 15 grudnia.
Zapraszamy na godzinę 16.00.Ogłoszenie

W czwartek, tj. 14 listopada 2019 r. odbędzie się zebranie rodzicielskie. Zapraszamy wszystkich rodziców na godzinę 16.30.INFORMACJA

Proszę o zapoznanie się z poniższym linkiem
Bezpieczna szkoła +Informacja

Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Dyrektor ZSP w Ryczówku zaprasza na zebranie Rady Rodziców 24.09.2019 r. (wtorek) o godz. 16.15Informacja

12 września/czwartek/ o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami, na które serdecznie zapraszamy!Ogłoszenia na rok szkolny 2018/2019

INFORMACJA

Proszę o zapoznanie się z poniższym linkiem
Bezpieczna szkoła +Ogłoszenie

W środę, tj. 29 maja 2019 odbędzie się spotkanie rodziców z Panią Katarzyną Kudybą nt. Cyberprzemocy, podczas spotkania zostaną również przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawcze.
Zapraszamy wszystkich rodziców na godzinę 16.30.Ogłoszenie

W środę, tj. 15 maja 2019 odbędzie się zebranie rodzicielskie. Zapraszamy wszystkich rodziców na godzinę 16.30.REKRUTACJA DO SZKOŁY- ROK SZKOLNY 2019/2020


Karta zapisu dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej
Rok szkolny 2019/2020
-----Kliknij by pobrać kartę zapisu-----Rekrutacja do szkoły na rok szkolny 2019/2020

Ogłoszenie

W środę, tj. 30 stycznia 2019 odbędzie się zebranie rodzicielskie dotyczące omówienia osiągnięć dydaktycznych w pierwszym okresie nauki. Zapraszamy wszystkich rodziców na godzinę 16.30.Zaproszenie

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Uczniowie serdecznie zapraszają Rodziców na Jasełka, które odbędą się 19 grudnia o godzinie 16.30
w Szkole Podstawowej w Ryczówku.ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS I-VIII DO UDZIAŁU W SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNO - TECHNICZNYM
PT. ,,BOŻONARODZENIOWA OZDOBA ŚWIĄTECZNA''

1. Technika wykonania pracy – DOWOLNA
2. Termin składania prac – 17 GRUDNIA 2018 ROK
3. Ogłoszenie wyników – 19 GRUDNIA 2018 ROK
4. Kryteria oceniania:
*technika i estetyka wykonania
*zastosowane materiały
*wrażenie artystyczne
*oryginalność i pracochłonność
5. Kategoria oceniania: klasy I-IV, klasy V-VIII
6. Pracę należy podpisać lub dołączyć do niej swoje dane
(imię, nazwisko, klasa)
7. Prace konkursowe zostaną wystawione na sprzedaż na kiermaszu świątecznym 18 grudnia 2018 od godz. 16.30

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!! CZEKAJĄ NAGRODY!!!!Informacja

W środę, tj. 5 grudnia 2018 odbędzie się zebranie nauczycieli z rodzicami uczniów dotyczące omówienia osiągnięć dydaktycznych oraz zachowania. Zapraszamy wszystkich rodziców na godzinę 16.30.Informacja

24 października /środa/ o godzinie 16.30 odbędzie się zebranie z rodzicami- dzień otwarty, na które serdecznie zapraszamy!
„Dzień otwarty” będzie poprzedzony prelekcją dotyczącą nowych środków psychoaktywnych i ich zagrożeń.Informacja

Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Dyrektor ZSP w Ryczówku zaprasza na zebranie Rady Rodziców w dniu 11.09.2018 r.tj. wtorek o godz. 16.00Informacja

12 września/środa/ o godzinie 16.30 odbędzie się zebranie z rodzicami, na które serdecznie zapraszamy!Ogłoszenia na rok szkolny 2017/2018

Informacja

Zapraszamy na zebranie rodziców 16 maja 2018 roku/środa/ o godzinie 16.30. Zebranie zostanie poprzedzone tematyką: Nowe media – jako źródło zagrożeń w prawidłowym wychowaniu dzieci i młodzieży. Prowadząca: Katarzyna Kudyba – Centrum Szkoleń Profilaktycznych EDUKATOR.Informacja

W środę, tj. 18 kwietnia 2018 odbędzie się zebranie nauczycieli z rodzicami uczniów dotyczące omówienia osiągnięć dydaktycznych oraz zachowania. Zapraszamy wszystkich rodziców na godzinę 16.30.Ogłoszenie

Zapisy do I klasy Szkoły Podstawowej w Ryczówku będą
od 12 marca do 13 kwietnia 2018 roku. Kartę zgłoszenia należy pobrać
z sekretariatu ZSP w Ryczówku lub ze strony internetowej
www.sp-ryczowek.strefa.pl w zakładce ogłoszenia.

Karta zgłoszenia dziecka do klasy I

-----Kliknij by pobrać-----Informacja

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
21,22,23,24 marca 2018 R.
______________________________

RODAKI – RYCZÓWEK
WIERZĘ PANU BOGU JAKO DZIECKO

21 KWIETNIA (ŚRODA)
11.00 - Msza św. dla dzieci

22 KWIETNIA (CZWARTEK)
11.00 - Msza św. dla dzieci

23 KWIETNIA (PIĄTEK)
11.00 - Msza św. dla dzieci po Mszy św. spotkanie dla nauczycieli
18.00 - Droga krzyżowa z krzyżem od Kościoła Św. Marka do kościoła parafialnego(zabieramy świece) zapraszam również dzieci


24 KWIETNIA (SOBOTA), DZIEŃ SPOWIEDZI
11.00 - Msza św. dla dzieci

Spowiedź
8.30 – 9.00
10.15 – 11.00
16.00 – 17.00

REKOLEKCJE GŁOSI KS. Tomasz Zmarzły z CzeladziInformacja

W środę, tj. 7 lutego 2018 o godz. 16.30 odbędzie się zebranie z rodzicami podsumowujące I okres nauki w roku szkolnym 2017/2018.Informacja

Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Dyrektor ZSP w Ryczówku zaprasza na zebranie Rady Rodziców w dniu 11.01.2018 r.tj. czwartek o godz. 16.15Informacja

Rada Rodziców, Dyrektor serdecznie zapraszą dzieci z rodzicami
14 grudnia (czwartek) od godz. 15.30 na przedświąteczne warsztaty plastyczne. Zapewniamy wszystkie materiały i mile spędzony czas. Wytwory świąteczne zostaną wystawione na sprzedaż na bożonarodzeniowym kiermaszu świątecznym 17 grudnia 2017 roku
w Świetlicy Wiejskiej w Ryczówku.Informacja

13 grudnia 2017 r./środa/ o godzinie 16.30 odbędzie się zebranie z rodzicami, na które serdecznie zaprasza Dyrektor, Nauczyciele Szkoły Podstawowej.ZAPRASZAM UCZNIÓW KLAS I-VII DO UDZIAŁU W SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNO - TECHNICZNYM
PT. ,,BOŻONARODZENIOWA OZDOBA ŚWIĄTECZNA''1. Technika wykonania pracy – DOWOLNA
2. Termin składania prac – 14 GRUDNIA 2017 ROK
3. Ogłoszenie wyników – 15 GRUDNIA 2016 ROK
4. Kryteria oceniania:
*technika i estetyka wykonania
*zastosowane materiały
*wrażenie artystyczne
*oryginalność i pracochłonność
5. Kategoria oceniania: klasy I-III, klasy IV-VII
6. Pracę należy podpisać lub dołączyć do niej swoje dane (imię, nazwisko, klasa)
7. Prace konkursowe zostaną wystawione na sprzedaż na kiermaszu świątecznym 17 grudnia 2017 roku w Świetlicy Wiejskiej w Ryczówku.
.

CZEKAJĄ NAGRODY!!!!


Organizator: Monika Półkoszek
Konkurs profilaktyczny „Bezpieczna Sieć”Informacja

8 listopada 2017 r./środa/ o godzinie 16.30 odbędzie się zebranie z rodzicami, na które serdecznie zapraszamy!Zapraszam uczniów klas I -VII do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. ,,Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień’’.

Regulamin konkursu:
Organizatorem konkursu jest Senat Rzeczypospolitej Polskiej.
Konkurs organizowany jest pod hasłem „Strażak i  ja”. Prace plastyczne powinny dotyczyć konkretnych sytuacji życia codziennego, w których wystąpić może zagrożenie pożarem lub właściwego postępowania w przypadku pożaru; mogą być one wykonane w dowolnej formie; prace dwuwymiarowe np. w technice malarskiej, rysunku, grafiki, kolażu, wyklejanki, a prace przestrzenne – rzeźby, instalacji. Prace dwuwymiarowe nie powinny przekraczać formatu A3 (297 mm x 420 mm).
Prace przedstawione w konkursie:
– muszą mieć charakter autorski;
– być efektem twórczości dziecka, nie mogą też naruszać praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich;
– nie mogą być nagrodzone wcześniej w innych konkursach, poza konkursami wewnątrzszkolnymi.
Konkurs składa się z dwóch etapów: okręgowego i ogólnopolskiego. W obu etapach prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów: czytelność nawiązania do tematu konkursu i sposób jego przedstawienia, oryginalność, samodzielność, a także staranność wykonania pracy i stopień opanowania danej techniki przekazu.

Więcej szczegółowych informacji: www.senat.gov.pl


Monika PółkoszekInformacja

Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Dyrektor ZSP w Ryczówku zaprasza na zebranie Rady Rodziców 02.10.2017 r. (poniedziałek) o godz. 16.15Informacja

13 września/środa/ o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami, na które serdecznie zapraszamy!Ogłoszenia na rok szkolny 2016/2017

Apel Wójta w sprawie zagrożenia spowodowanego odpadamiZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 23.06.2017 r.
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RYCZÓWKU
ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 9.30
W PRZEDSZKOLU 23.06.2017 r.O GODZ. 9.30
(grupa starszaków)Zaproszenie na Święto RodzinyInformacja

Dot. zwrotu kwoty w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego

Z dniem 15 lutego 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zwrotu kwoty, której szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego.
Zgodnie z obowiązującym od 15 lutego 2017 r. art. 22ak ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.
Powyższy przepis odnosi się do wszystkich podręczników, zarówno zakupionych ze środków dotacji celowej jaki i tych zapewnianych przez Ministra Edukacji Narodowej do klas I, II i III.
W przypadku podręczników do klasy I, II i III zapewnionych przez Ministra Edukacji Narodowej, kwota zwrotu nie powinna być wyższa niż:
· 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;
· 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;
· 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej.Informacja

Wójt Gminy Klucze zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pn.: „Błysk Natury”, realizowanego w ramach projektu pn.: ”Kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci
i młodzieży na rzecz ochrony różnorodności biologicznej na przykładzie obszaru Natura 2000 Pustynia Błędowska”, dofinansowanego w ramach „Programu priorytetowego – Edukacja ekologiczna” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Regulamin konkursu-----Kliknij by pobrać-----

Załącznik nr 1-----Kliknij by pobrać-----
Załącznik nr 2-----Kliknij by pobrać-----

Informacja

LIST Ministra Edukacji Narodowej do RodzicówInformacja

17 maja 2017 roku o godzinie 16.30 odbędzie się zebranie rodziców z wychowawcami, nauczycielami.Informacja

22 marca 2017 roku /środa/ o godzinie 16.00 odbędzie się dla rodziców wykład pt. Jak pomóc dziecku w nauce, wygłoszony przez pedagoga Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu – Panią Halinę Gromek. Po wykładzie ok. godz. 16.50 odbędą się zebrania, rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami.

Serdecznie zapraszamy!
Dyrektor, Grono PedagogiczneInformacja

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
5, 6, 7, 8 KWIETNIA 2017 R.
______________________________

RODAKI – RYCZÓWEK
JA JESTEM DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM

5 KWIETNIA (ŚRODA)
11.00 - Msza św. dla dzieci

6 KWIETNIA (CZWARTEK)
11.00 - Msza św. dla dzieci

7 KWIETNIA (PIĄTEK)
11.00 - Msza św. dla dzieci po Mszy św. spotkanie dla nauczycieli
18.00 - Droga krzyżowa z krzyżem od granicy Ryczówka (ul. Laski) do kościoła (zabieramy świece) zapraszam również dzieci


8 KWIETNIA (SOBOTA), DZIEŃ SPOWIEDZI
11.00 - Msza św. dla dzieci

Spowiedź
8.30 – 9.00
10.00 – 11.00
16.00 – 17.00

REKOLEKCJE GŁOSI KS. CZESŁAW RECHUL Z OLKUSZAInformacja

W środę, tj. 11 stycznia 2017 roku o godzinie 17.00 odbędzie się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ryczówku zebranie Trójek klasowych.
Przewodnicząca Rady RodzicówZaproszenie

Serdecznie zapraszamy na przedstawienie Jasełek w wykonaniu uczniów, które odbędzie się 21 grudnia o godzinie 16.30.
Zapraszamy również na Bożonarodzeniowy Kiermasz Świąteczny.Informacja

14 grudnia o godzinie 16.30/środa/ odbędzie się zebranie rodzicielskie.Informacja

Serdecznie zapraszamy rodziców z dziećmi na warsztaty dotyczące wytworów świątecznych.
Zapewniamy wszystkie materiały i mile spędzony czas.
Warsztaty odbędą się 7 grudnia/środa/ 2016 roku od godziny 15.30 do 18.00.ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS I-VI DO UDZIAŁU W SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNO - TECHNICZNYM
PT. ,,BOŻONARODZENIOWA OZDOBA ŚWIĄTECZNA''


1. Technika wykonania pracy – DOWOLNA
2. Termin składania prac – 14 GRUDNIA 2016 ROK
3. Ogłoszenie wyników – 16 GRUDNIA 2016 ROK
4. Kryteria oceniania:
*technika i estetyka wykonania
*zastosowane materiały
*wrażenie artystyczne
*oryginalność i pracochłonność
5. Kategoria oceniania: klasy I-III, klasy IV-VI
6. Pracę należy podpisać lub dołączyć do niej swoje dane (imię, nazwisko, klasa)
7. Prace konkursowe zostaną wystawione na sprzedaż na kiermaszu świątecznym przed Świętami Bożego Narodzenia, który zostanie zorganizowany w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ryczówku przez Radę Rodziców
.

CZEKAJĄ NAGRODY!!!!


Organizatorzy: Monika Półkoszek, Katarzyna Seweryn – Haberka, Elżbieta Mucha
CHCESZ POMÓC? PRZYNIEŚ KSIĄŻKĘ DO BIBLIOTEKI KAŻDA KSIĄŻKA NA WAGĘ ZŁOTA
1 – 31 października 2017 r.

Uwaga, Uczniowie!!!

Ogłaszamy zbiórkę książek do Biblioteki.

Przeczytaliście, podzielcie się z innymi! Dajcie swoim książkom drugie życie i przekażcie je bibliotece szkolnej. Z pewnością macie w domach książki, które kupiliście, przeczytaliście raz i odłożyliście na półkę, gdzie obrastają kurzem. Podczas jesiennych porządków przejrzyjcie swoje biblioteczki i półki. Jeśli uznacie, że jakąś książką można się podzielić z innymi, przynieście do biblioteki. Pamiętajcie, im książka nowsza i w lepszym stanie, tym większa szansa, że ucieszy kolejnych CZYTELNIKÓW.

Akcja ma na celu popularyzację książek i czytelnictwa!
Informacja

Zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY 26 października 2016 roku w godzinach od 15.00 do 17.00.Informacja

Serdecznie zapraszamy na zebranie "Trójki klasowe" w dn. 5 października 2016 roku na godzinę 16.30.Ogłoszenia na rok szkolny 2015/2016

Budżet Obywatelski- Prośba o głos!

-----Kliknij by pobrać informację-----
Informacja

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej w Ryczówku odbędzie 24 czerwca 2016 roku o godzinie 10.00.Informacja

Regulamin korzystania z placu zabaw-----Kliknij by pobrać-----Informacja

Przewodnicząca Rady Rodziców, Dyrektor ZSP w Ryczówku serdecznie zapraszają na zebranie przedstawicieli „Trójek Klasowych” 31 maja 2016 (wtorek) o godzinie 17.00.Informacja

11 maja/ środa/ 2016 roku o godzinie 16.30 odbędzie się zebranie rodzicielskie.Informacja

"Tydzień Pierwszej Pomocy w Szkole Podstawowej i Przedszkolu”
W dniach 20 – 27.04.2016r obchodzimy w szkole i przedszkolu „Tydzień Pierwszej Pomocy”. Dla dzieci przedszkolnych jak i dla uczniów będą przeprowadzone ćwiczenia :
Jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia życia.


20.04.2016r.(środa)

W ćwiczeniach będą uczestniczyć – klasa II-III oraz kl. IV-V

22.04.2016r. (piątek )

Ćwiczenia będą przeprowadzone dla klasy I oraz klasy VI

26.04.2016r. (wtorek)

W ćwiczeniach wezmą udział dzieci z przedszkola

Informacja

Przewodnicząca Rady Rodziców ZSP, Dyrektor ZSP serdecznie zapraszają na zebranie przedstawicieli Trójek Klasowych. Zebranie odbędzie się w środę, tj. 20 kwietnia 2016 roku o godzinie 17.00. Ze względu na szereg ważnych tematów, innowacyjnych działań przedszkola, szkoły prosimy o obecność.Informacja

W dniach 19-21kwietnia będą obchodzone w naszej szkole
DNI EKOLOGII, ZDROWIA.


19 kwietnia /wtorek/ DZIEŃ PRZYRODY

pod hasłem „ Żyj z przyrodą w zgodzie”. Prosimy, aby dzieci przyszły ubrane na żółto. W tym dniu odbędzie się konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III i turniej wiedzy ekologicznej dla uczniów klas IV-VI.
20 kwietnia / środa/ DZIEŃ ZDROWIA

pod hasłem „Jedz zdrowo i kolorowo”. W tym dniu proponujemy pomarańczowy lub czerwony kolor ubrań. Proszę przynieść produkty na zdrowe śniadanie, które dzieci zrobią z wychowawcami.
21 kwietnia/czwartek/ DZIEŃ ZIEMI
pod hasłem „Wszystkie dzieci zbierają śmieci”. Ubieramy się na zielono i wyjdziemy na ulice Ryczówka zbierać śmieci. Każdemu dziecku zapewniamy ochronne rękawiczki. Akcja będzie przeprowadzona od godziny 9.35 do 10.30.Informacja

Przewodnicząca Rady Rodziców ZSP, Dyrektor ZSP serdecznie zaprasza przedstawicieli „Trójek klasowych” na zebranie 15.03.2016 /wtorek/ na godz. 15.30.Szanowni Rodzice!

15 marca 2016 /wtorek/ o godzinie 16.30 odbędzie się zebranie informacyjne z dyrektorem, wychowawcami. Bardzo prosimy o obecność.Informacja

Informacja


Informacja

ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS I-VI DO UDZIAŁU W SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM PT. ,,BOŻONARODZENIOWY ANIOŁEK – BOŻONARODZENIOWA CHOINKA’’


1. Technika wykonania pracy – DOWOLNA.
2. Termin składania prac – 11 GRUDZIEŃ 2015 ROK
3. Ogłoszenie wyników – 18 GRUDZIEŃ 2015 ROK
4. Kryteria oceniania:
*technika i estetyka wykonania
*zastosowane materiały
*wrażenie artystyczne
*oryginalność i pracochłonność
5. Kategoria oceniania: klasy I-III, klasy IV-VI
6. Pracę należy podpisać lub dołączyć do niej swoje dane (imię, nazwisko, klasa)
7. Prace konkursowe zostaną wystawione na sprzedaż na kiermaszu świątecznym przed Świętami Bożego Narodzenia, który zostanie zorganizowany w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ryczówku
21 grudnia 2015 roku.


Organizator – Monika Półkoszek
Katarzyna Seweryn – Haberka
Elżbieta MuchaInformacja

Przewodnicząca Rady Rodziców ZSP, Dyrektor ZSP serdecznie zapraszają na zebranie "Trojek Klasowych" w dn. 4 listopada 2015 r. (środa) o godz. 17.00.Informacja

Przypominamy zainteresowanym rodzicom godziny otwarcia Ogniska Wychowawczego "Tęcza" prowadzonego przez Stowarzyszenie Forum Oświatowe "Klucze", a realizujące zajęcia
w Szkole Podstawowej w Ryczówku.

* Poniedziałek - 12.00-15.30,
* Wtorek 12.00-15.30,
* Czwartek 11.30 -15.30.Informacja

Zachęcamy do zapoznania się z informacją


www.kuratorium.krakow.plInformacja

Szanowni Rodzice!


19 października (poniedziałek) o godz. 16.00 odbędzie się bezpłatne szkolenie dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej.
Prowadzącym szkolenie będzie ratownik medyczny – Michał Dziechciewicz.
Będą zapewnione fantomy (dziecko, dorosły) oraz AED – treningowy.

Zapraszamy serdecznie zainteresowanych Rodziców!


Dyrektor, Społeczny Inspektor Pracy ZSPInformacja


28 października/środa/ o godzinie 16.30 odbędzie się zebranie rodziców z wychowawcami, nauczycielami danych przedmiotów.Informacja


Przewodnicząca Rady Rodzciców ZSP, Dyrektor ZSP serdecznie zapraszają na zebranie "Trojek Klasowych" w dn. 21 września 2015 r. (poniedziałek) o godz. 17.00.Informacja


9 września o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie z rodzicami, na które serdecznie zapraszamy!Wyprawka szkolna 2015/2016

-----Kliknij by pobrać informację-----

-----Kliknij by pobrać informację-----

-----Kliknij by pobrać informację MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r.-----

-----Kliknij by pobrać zarządzenie Wójta Gminy Klucze z dnia 30 lipca 2015 r.-----

-----Kliknij by pobrać wniosek-----


Ogłoszenia na rok szkolny 2014/2015

Informacja


W okresie wakacji uczniowie za okazaniem legitymacji mogą korzystać bezpłatnie z basenu w Kluczach od poniedziałku do soboty w godzinach 11.00–14.00.Informacja


Harmonogram korzystania z boiska wielofunkcyjnego
przy Szkole Podstawowej w Ryczówku w okresie wakacji 2015, sporządzony na podstawie § 2 pkt 2 i § 5 pkt 5 załącznika do Uchwały Rady Gminy Klucze Nr LVI/428/2010, z dnia 8 listopada 2010 r.

1. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczówku przedstawia godziny otwarcia boiska wielofunkcyjnego w lipcu i sierpniu 2015 r.
LIPIEC /od godziny 16.00 do 20.00/.
SIERPIEŃ/ od godziny 16.00 do 20.00/.
Od 3 do 14 sierpnia boisko nieczynne.
W soboty i w niedziele boisko jest nieczynne.
2. Nieletni użytkownicy boiska mogą korzystać z obiektu tylko pod nadzorem osoby pełnoletniej.Informacja


Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się
26 czerwca o godzinie 10.15.Zaproszenie na Święto RodzinyInformacja


13 maja 2015 roku (środa) o godzinie 16.45 odbędzie się zebranie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Ryczówku, na którym zostaną przedstawione i omówione wyniki nauczania oraz zachowanie.Informacja


Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach realizuje program „Pierwszy dzwonek”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach informuje o możliwości uczestnictwa w projekcie „Pierwszy dzwonek” mającym na celu wsparcie uczniów z rodzin wielodzietnych 3+.
Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów szkół z rodzin wielodzietnych 3+ na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych, w tym szkolnych oraz pomocy dydaktycznych w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Pełnoletni uczeń składa deklaracje samodzielnie.
Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 150% kryterium dochodowego tj. 684 zł netto.
Wszyscy członkowie rodziny mający status ucznia winni zamieszkiwać na obszarze województwa małopolskiego.
Zainteresowane osoby bądź rodziny mogą się zgłaszać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach w godzinach pracy Ośrodka: od godz. 7.30 do godz. 15.30 w celu złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie.
Ostateczny termin złożenia deklaracji to 18 maja 2015 r.

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

-----Kliknij by pobrać-----Informacja


Przewodnicząca Rady Rodziców, Dyrektor ZSP zaprasza Trójki klasowe na zebranie 8 maja 2015 (piątek) o godzinie 17.00.
Tematyka: Święto RodzinyInformacja


WYCIECZKA W GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE

Termin: 27-29 maja 2015 r.
Zakwaterowanie: Willa Czarownica willaczarownica.eu
W programie:
*Łysa Góra,Święty Krzyż - Opactwo i gołoborza
*Dąb Bartek w Zagnańsku – najstarsze drzewo w Polsce
*Oblęgorek Henryka Sienkiewicza
*Kadzielnia – podziemna trasa turystyczna
*Aquapark Kielce Nowiny
*Kurozwęki – Zespół pałacowy z lochami, safari bizon
*Busko – Zdrój, zwiedzanie uzdrowiska

Cena wycieczki: 250 zł. Zaliczka w wysokości 100 zł do 30 kwietnia obejmuje: przejazd autokarem, noclegi, wyżywienie, bilety wstępu, usługi przewodnickieInformacja


Zagłosuj na Gminę Klucze w konkursie Garniera!


Gmina Klucze zakwalifikowała się do drugiego etapu konkursu dla gmin „Ogólnopolskie Upiększanie z Garnierem”. Dzięki Państwa głosom gmina może zdobyć pieniądze na urządzenie terenów zielonych w ramach konkursu dla gmin „Ogólnopolskie Upiększanie z Garnierem”. Na stronie internetowej organizatora konkursu ogolnopolskieupiekszanie.pl www.ogolnopolskieupiekszanie.pl ruszyło głosowanie, w trakcie którego wybranych zostanie 10 zwycięskich lokalizacji.
Oddaj swój głos! Przekaż znajomym niech też się dołączą!
Wykorzystajcie wszystkie adresy mail które macie :)
Zostały tylko 2 dni!!

TU MOŻESZ ODDAĆ GŁOS >>>>InformacjaZajecia ZUMBY prowadzone w ramach projektu „Zdrowomaniacy” Fundacji TESCO, realizowane przez Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze we współpracy ze Szkołą Podstawową w Ryczówku,
odbędą się;
13. 04.2015
20.04.2015
27.04.2015

w godzinach 14.00-15.00
w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Ryczówku.Informacja18 marca 2015 roku (środa) o godzinie 16.30 odbędzie się zebranie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Ryczówku, na którym zostaną przedstawione i omówione wyniki nauczania oraz zachowanie.Informacja


REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

InformacjaPrzewodnicząca Rady Rodziców ZSP zaprasza Trójki klasowe na zebranie w dniu 16.03.2015 , tj. w poniedziałek o godzinie 16.30.
Tematyka:Rozliczenie finansowe.Informacja

InformacjaWAŻNE LEKCJE to projekt edukacyjny STO dotyczący bezpieczeństwa w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w województwie małopolskim. Zachęcamy do zapoznania się z zawartymi treściami na stronie http://www.waznelekcje.pl/InformacjaOgłaszam konkurs na plakat dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
Plakat proszę wykonać w Paincie i na płytce lub pendrivie przekazać do Adriana z klasy V lub wychowawcy.
Uczniowie klas młodszych mogą zrobić plakat w formie papierowej dowolną techniką.
Pracujcie indywidualnie lub w grupach.
Termin składania prac – do 5 marca.
Przewidziane są atrakcyjne nagrody!InformacjaW okresie ferii zimowych od 16 lutego do 27 lutego 2015 roku uczniowie będą mogli bezpłatnie (tylko za okazaniem legitymacji szkolnej), korzystać z basenu w Kluczach i w Jaroszowcu. Przejazd będzie bezpłatny środkami komunikacji ZGK „Komunikacja Międzygminna”. Bezpłatne przejazdy (z ważną legitymacją) dotyczą wszystkich tras w Gminie Klucze, a także do Olkusza i z powrotem.Informacja21 stycznia o godzinie 16.30 odbędzie się akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka, na którą serdecznie zapraszają uczniowie Szkoły Podstawowej w Ryczówku.Informacja28 stycznia 2015 roku (środa) o godzinie 16.30 odbędą się śródroczne klasowe zebrania rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Ryczówku, na których zostaną przedstawione przez wychowawców wyniki klasyfikacji śródrocznej.InformacjaInformacja Małopolskiego Kuratora Oświaty Aleksandra Palczewskiego dotycząca zamkniętych placówek POZ i najbliższych, które podpisały umowy z NFZ w województwie małopolskim InformacjaDyrektor wraz z Gronem Pedagogicznym i Uczniami zaprasza wszystkich Rodziców 18 grudnia 2014 roku (czwartek) o godzinie 18.00 na przedstawienie jasełkowe przy wspólnym śpiewie kolęd.

Informacja17 grudnia 2014 roku (środa) o godzinie 16.30 odbędzie się ogólne zebranie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Ryczówku, na którym zostanie przedstawiony przez dyrektora raport z ewaluacji zewnętrznej szkoły. Po omówieniu wyników raportu odbędą się zebrania w zespołach klasowych z wychowawcami, nauczycielami danego przedmiotu.Informacja


2 grudnia 2014 roku od godziny 16.00 – 19.00 odbędą się warsztaty dotyczące wykonywania ozdób świątecznych.
Materiały zapewnia szkoła.
Zapraszamy uczniów wraz z rodzicami, licząc na Państwa udział.

Informacja


Informacja


Informacja

29 października 2014 roku (środa) o godzinie 17.00 odbędzie się ogólne zebranie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Ryczówku, na które zostali zaproszeni wykładowcy Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.
Po zakończonym zebraniu odbędą się indywidualne rozmowy rodziców
z wychowawcami, nauczycielami danego przedmiotu.

Informacja

1 października 2014 roku o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczówku. Ze względu na ważne tematy związane z przedszkolem, szkołą bardzo prosimy o przybycie Wszystkich przedstawicieli zespołów klasowych.

Przewodnicząca Rady Rodziców
Dyrektor ZSP


Informacja

9 listopada 2014 roku /niedziela/będzie możliwość skorzystania z oferty dotyczącej wyjazdu rodzinnego do Krakowa. W programie proponujemy:
* Podziemia Rynku Głównego.
* Opera Krakowska.

Baletowa wersja znanej baśni o Kopciuszku, dwóch złośliwych siostrach i okrutnej macosze. Przedstawienie adresowane jest zarówno dla młodych jak i dorosłych widzów.
Wyjazd spod szkoły o godzinie 12.40, powrót ok. 21. 00. Cena wyjazdu 69 złotych. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o decyzję i wpłatę pieniędzy do 25 września /czwartek/w sekretariacie szkoły.

Informacja

17 września 2014 roku /środa/ o godzinie 16.30 odbędzie się zebranie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Ryczówku.
Po zakończonym zebraniu przewodnicząca RR zaprasza na spotkanie wszystkich przedstawicieli zespołów klasowych należących do Rady Rodziców.
Ze względu na bardzo ważne informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2014/2015 dyrektor szkoły prosi o liczne przybycie.

Szanowni Rodzice!

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców zaprasza na trzecią edycję akcji Narodowe Czytanie, zainicjowanej przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
6 września 2014 roku/sobota/ w godzinach od 10.00 do 12.00.
Wspólnie naszym dzieciom, uczniom będziemy czytać lekturę
„Trylogii” Henryka Sienkiewicza.
Liczymy na Państwa przybycie!

Informacja

Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o zmianie Ustawy o systemie oświaty oraz niekórych innych ustaw, uczniowie klas pierwszych zostaną zaopatrzeni w podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego przez szkołę.
Ogłoszenie

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
w Szkole Podstawowej w Ryczówku
odbędzie się
1 września 2014 r. o godz.10.15
Dzieci przedszkolne przychodzą na godzinę zadeklarowaną na karcie zgłoszeń.

Ogłoszenie

Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych uczniów na zakończenie lata, które odbędzie się
w sobotę 30 sierpnia 2014 r.w godzinach 11.00- 14.00 na basenie w Kluczach.

Wyprawka szkolna 2014/2015

Zarządzenie Nr OR.0050.223.2014
Wójta Gminy Klucze z dnia 7 sierpnia 2014


----- Kliknij aby pobrać ----
Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników
W ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”


----- Kliknij aby pobrać ----

Ogłoszenia na rok szkolny 2013/2014

Informacja


Informacja


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014
27.06.2014 r.
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RYCZÓWKU ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 10.15
W PRZEDSZKOLU 26.06.2014 r. O GODZ. 15.00

Zaproszenie na Święto RodzinyInformacja


29 maja 2014 (czwartek) o godzinie 16.45 odbędzie się zebranie Trójek Klasowych, na które serdecznie zaprasza Przewodnicząca Rady Rodziców, oraz Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ryczówku.

ZaproszenieUczniowie klasy I,II i III
mają zaszczyt zaprosić mamy na uroczystość z okazji Dnia Matki,
która odbędzie się 26 maja 2014 o godzinie 16.00


w Szkole Podstawowej w Ryczówku


Informacja21 maja 2014 r. o godz. 16.30 odbędzie się zebranie rodziców dotyczące ocen z poszczególnych przedmiotów oraz z zachowania.

Informacja


W dniach 12-17 maja(poniedziałek- sobota), od godziny 8.00-16.00 będzie można bezpłatnie zwiedzać Muzeum Pożarnictwa.

11 maja (niedziela) odbędą się uroczyste obchody Dnia Strażaka.
10:00- Msza Święta w Bazylice pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu, defilada, koncert Włościjańskiej Orkiestry Dętej OSP Zagórowa ( parking przy Muzeum Pożarnictwa)

Informacja


"Dzień otwarty"


23 kwietnia 2014 roku /środa/ od godziny 16.30 do 18.00 odbędzie się "dzień otwarty".
Zapraszamy wszystkich rodziców na indywidualne rozmowy z nauczycielami.

Informacja


"Dzień otwarty"


23 kwietnia 2014 roku /środa/ od godziny 16.30 do 18.00 odbędzie się "dzień otwarty".
Zapraszamy wszystkich rodziców na indywidualne rozmowy z nauczycielami.

Informacja


Gmina Klucze uzyskała nominację w plebiscycie
„Edukacyjna Gmina Małopolski 2013",
organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Gazetę Krakowską.
W konkursie na najciekawsze wydarzenie edukacyjne ubiegłego roku oceniany jest II Piknik Historyczny JURA 1914, który odbył się w Krzywopłotach.
Zachęcamy rodziców, uczniów do oddania głosu na Gminę Klucze - jedynego reprezentanta Powiatu Olkuskiego we wspomnianym plebiscycie.
 
Do tytułu „Edukacyjna Gmina Małopolski 2013” nominowanych jest 9 gmin. Spośród tych propozycji zostanie wyłonione najlepsze, nieszablonowe przedsięwzięcie edukacyjne dla dzieci i dorosłych.
Głosowanie trwa do 20 marca do północy. Z jednego komputera codziennie można oddać maksymalnie 5 głosów jednego dnia.
Szczegóły na temat głosowania znajdują się na stronie internetowej:
www.gmina-klucze.pl  

Informacja


Zebranie z rodzicami


12 marca 2014 roku /środa/ o godzinie 16.30 odbędzie się Zebranie Rodziców. Wychowawcy klas poinformują Państwa o wynikach nauczania. Zebranie zostanie poprzedzone spotkaniem z przedstawicielami Rady Rodziców w ramach ogólnopolskiego projektu systemowego pn. „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Informacja

Informacja


W ramach programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności „PROJEKTOR - wolontariat studencki” zapraszamy uczniów do uczestnitwa w zajęciach:

4 marca 2014 r. godz.15.00-16.30 - Klasy I-III
Makaronowa wiosna - tworzenie obrazów z makaronu . Obrazy farbą chlapane. Magiczne słoiczki- zajęcia plastyczne (malowanie soli za pomocą kredy). Pomponowe szaleństwo- tworzenie pomponów z serwetek i włóczki.

10 marca 2014 r. godz.15.00-16.30- Klasy IV-VI
Zajęcia kryminalistyczne-tajne szyfry i kody.

17 marca 2014 r. godz.15.00-16.30- Klasy I-III
Tworzenie dużych i małych baniek mydlanych Zabawy z chustą Klanzy. Nauka tańców integracyjnych z nagrodami za aktywność na zajęciach.
Informacja

Informacja


25 lutego 2014 (wtorek) o godzinie 17.30 odbędzie się zebranie Trójek Klasowych, na które serdecznie zaprasza Przewodnicząca Rady Rodziców, oraz Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ryczówku.
Informacja

Informacja


Zapraszamy wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Ryczówku do udziału w Konkursie Fotograficznym "Zima". Prace konkursowe należy składać do wychowawcy. Termin -21.02.2014. Format papieru fotograficznego A4.
Informacja


FERIE ZIMOWE 2014
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RYCZÓWKU03.02.2014 r. godz. 9.00 - 11.00 (poniedziałek)
Turniej piłki nożnej halowej drużyn 4-osobowych.
Opiekun: Jolanta Nowosadzka
03.02.2014 r. godz. 11.00 – 13.00 (poniedziałek)
Seans filmowy
Opiekun: Halina Krzywda
04.02.2014 r. godz. 9.00 – 11.00 (wtorek)
Tenis stołowy – rozgrywki
Opiekun: Teresa Pająk
05.02.2014 r. godz. 10.00 – 12.00 (środa)
Nauka programowania w ramach projektu „Mistrzowie Kodowania”
Opiekun: Barbara Zacłona
06.02.2014 r. godz. 8.30 – 10.30 (czwartek)
Origami
Opiekun: Elżbieta Mucha
06.02.2014 r. godz. 14.00 – 16.00 (czwartek)
Tenis stołowy, żonglerka talerzami
Opiekun: Katarzyna Seweryn-Haberka
07. 02.2014 r. godz. 10.00 – 12.00 (piątek)
Zabawy ruchowe z angielskim w tle
Opiekun: Jowita Pandel-Myrcik


Zimowisko w Zakopanem 03.02.2014 – 07.02.2014 r.
(poniedziałek – piątek), organizator SP Klucze.Wyjazd skierowany
do uczniów klasy VI.

Wyjazd do Krakowa 12.02.2014 r. – TVN, radio Kraków, Gazeta Krakowska, lodowisko, film w kinie Ciemna City. Wyjazd skierowany dla uczniów klas IV – VI.


W okresie ferii zimowych 3.02-15.02 (z wyjątkiem 9.02- niedziela) basen dla uczniów w Szkole Podstawowej w Kluczach od 11.00 do 14.00 będzie bezpłatny.
Informacja


"Oferta ferii zimowych 2014 realizowana
w Szkole Podstawowej w Ryczówku"

Informacja

Informacja

Informacja


29 stycznia 2014 roku /środa/ o godzinie 16.30 odbędzie się Zebranie Rodziców. Wychowawcy klas poinformują Państwa o ocenach z poszczególnych przedmiotów i zachowania.
Informacja


15 stycznia 2014 (środa) o godzinie 17.00 odbędzie się zebranie Trójek Klasowych, na które serdecznie zaprasza Przewodnicząca, Zastępca Rady Rodziców oraz Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ryczówku.
Liczymy na Państwa przybycie!
Informacja


Ogłaszamy konkurs dotyczący wykonania świątecznej kartki/technika dowolna, np. wydzieranka, wyklejanka, origami płaskie, rysowanie, malowanie, itp./. Prace należy wykonać w formacie A5 i dostarczyć wychowawcy do 19 grudnia 2013r. Konkurs bedzie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych, uczniowie klas I-III, IV-VI.
Czekają ciekawe nagrody!
Informacja


Szanowni Państwo - Babcie, Dziadkowie, Rodzice! Zapraszamy 18 grudnia (środa) o godzinie 16.00 na przedstawienie historii szkoły w związku z jubileuszem 90-lecia oraz na wysłuchanie kolęd w wykonaniu uczniów.
Będzie nam miło Państwa gościć!
Informacja


Zebranie z rodzicami


4 grudnia o godzinie 17.00/środa/ odbędzie się Zebranie Rodziców
z wychowawcami klasowymi poprzedzone prelekcją o cyberprzemocy.
Rodziców uczniów klasy VI prosi się o przyjście na Zebranie na godzinę 16.00.

Informacja


REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO FLIKA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RYCZÓWKU
-----Kliknij by pobrać----

Informacja


27 listopada 2013r. (środa) odbędzie się wyjazd uczniów klas II-VI do Krakowa, do Cinema Park na program edukacyjny „Cztery Żywioły”. Szczegóły u wychowawców klas.
Informacja

Serdecznie zapraszamy uczniów z rodzicami na uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości i 99 rocznicy Bitwy pod Krzywopłotami , które odbędą się 17 listopada 2013 roku na cmentarzu w Bydlinie.
Uwaga! W dniu 17.11.2013 przewidziano dodatkowe kursy autobusów. Szczegóły na stronie internetowej Gminy Klucze /http://www.gmina-klucze.pl/


Informacja


Przewodnicząca Rady Rodziców, Dyrektor ZSP w Ryczówku serdecznie zapraszają Przedstawicieli zespołów uczniowskich/Trójki klasowe/ na zebranie 6 listopada 2013 o godz. 17.00. Omawiana będzie organizacja Jubileuszu szkoły, zabawy andrzejkowej oraz pozyskanie funduszy od sponsorów.
Serdecznie zapraszamy!
InformacjaInformacja


W środę, tj. 23 października 2013 roku o godzinie 16.30 odbędzie się Zebranie Rodziców z dyrektorem szkoły, wychowawcami klas. Zebranie będzie poprzedzone prelekcją prowadzoną przez pracownika PPP w Olkuszu na temat - Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna "pod lupą".
Zaproszenie


Serdecznie zapraszamy Rodziców przedszkolaków oraz uczniów szkoły na wspólne malowanie placu zabaw dn. 12.10.2013r. o godz. 15.00. Prosimy zabrać ze sobą pędzel.
Dziękujemy!
Informacja


Dyrektor ZSP w Ryczówku, Grono Pedagoczne oraz uczniowie proszą
o przyłączenie się do akcji zbierania zakrętek plastikowych, która będzie trwać cały rok szkolny, na rzecz pomocy dla Grzesia.

Dziękujemy!
Informacja


W czwartek, tj. 10 października o godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie rodziców w sprawie "Zielonej Szkoły 2014". Bardzo prosimy o udział w spotkaniu osoby decydujące się na udział dziecka w wyjeździe. W tyn dniu zostaną przedstawione oferty.Informacja


Przewodnicząca Rady Rodzciców ZSP, Dyrektor ZSP serdecznie zapraszają na zebranie "Trojek Klasowych" w dn. 10 października 2013 roku/czwartek/
o godzinie 17.00.

Informacja


Wyjazd do Centrum Kopernika odbędzie się 18 października 2013 r.. Szczegóły wycieczki będą podane na zgodzie rodziców na wyjazd dziecka.Informacja


Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Ryczówka "Kuźnia" serdecznie zaprasza dzieci i rodziców na festyn kulturalno -sportowy, który odbędzie się w dniach 21,22 września.
21 września zapraszamy na biegi przełajowe "Historycznymi granicami Ryczówka". Start biegu o godzinie 14.00 ( zapisy od godziny 13.00)
22 września w godzinach 14.00-19.00 odbędą się gry i zabawy dla dzieci i rodziców prowadzone przez animatorów zabaw dla dzieci.Informacja


W związku z planowanym wyjazdem do Warszawy do Centrum Kopernika, prosimy o wpłatę 25,00 zł do 17 września , do wychowawców klas.
Osoby, które nie wpłacą do w/w terminu podanej kwoty, nie będą mogły uczestniczyć w wycieczce (rezerwacja do 17 września). Szczegóły dotyczące wycieczki podamy 18 września na zebraniu rodziców.Informacja

Piknik Historyczny „Jura 1914”


Informujemy, że 14 września 2013r. w Krzywopłotach odbędzie się II Piknik Historyczny „Jura 1914”, na który zapraszamy uczniów wraz z rodzicami.
W programie:
12:00 – Otwarcie pikniku, zwiedzanie Gawry oraz dioram przygotowanych przez Grupy Rekonstrukcji Historycznej, spotkanie z autorem Jerzym Pałoszem oraz promocja jego książki „Śmiercią złączeni”.
15:00 – Powitanie przybyłych gości przez Wójta Gminy Klucze i Starostę Powiatu Olkuskiego.
15:15 – Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Bitwę pod Krzywopłotami.
15:30 – Występ skrzypcowy Aleksandry Grzanki.
15:45 – Występ zespołu „Ziemia Kluczewska”.
16:30 – Inscenizacja epizodu z walk jakie miały miejsce w listopadzie w 1914r. w rejonie wsi Krzywopłoty.Informacja


Zebranie z rodzicami


Zebranie z rodzicami odbędzie się 18.09.2013 r.(środa) o godzinie 16.00.
Serdecznie zapraszamy!