90 - lecie istnienia Szkoły Podstawowej w Ryczówku


50- lecie Budynku Szkoły


Zobacz również artykuł w Przeglądzie Olkuskim